Syysvuosikokous

Aika: 24.11.2018 klo 12:30
Paikka: Tampere Museokeskus Vapriikki

Syysvuosikokous Tampereella Museokeskus Vapriikin tiloissa lauantaina 24.11.2018 klo 12.30

alkaen, Kokous on samalla kerhon 20-vuotisjuhlakokous. Tilaisuudessa on mahdollisuus

omakustanteiseen ruokailuun.

Tervetuloa